Tarieven en openingstijden

Tarieven 2024

Met ingang van 1 januari 2024 is het tarief voor Peuterspeelzaal St. Maarten vastgesteld op €10,25 per uur. De ouderbijdrage wordt in tien gelijke termijnen vooraf geïnd middels automatische incasso. In de maanden juli en augustus ontvangt u geen factuur.

Als tegemoetkoming in de kosten is het bij Peuterspeelzaal Sint Maarten mogelijk om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie. Meer informatie hierover kunt u vinden via kinderopvangtoeslag en subsidie

Let op! Indien u gebruikmaakt van kinderopvangtoeslag (KOT) dient u deze in de maanden juli en augustus zelf stop te zetten via toeslagen.nl. Zodra uw kind de peuterspeelzaal na de zomer weer bezoekt, kunt u de KOT m.i.v. de maand september opnieuw laten ingaan. 

Aanvraag incidentele extra ochtend

Het is mogelijk om buiten de vaste contractdagen van uw peuter incidenteel een extra ochtend opvang aan te vragen. U kunt hiertoe via uw Ouderlogin een verzoek indienen. Incidentele opvang is enkel mogelijk in combinatie met een lopende plaatsingsovereenkomst én na een akkoord van de plaatsingsfunctionaris. Ingeval u een structurele wijziging wenst door te voeren in uw contract (structurele afname extra dagdeel of wisseling van dag) kunt u hiertoe een aanvraag indienen via plaatsingen@peuterspeelzaalsintmaarten.nl.  

Openingstijden

Peuterspeelzaal St. Maarten is van maandag tot en met vrijdag geopend op de navolgende tijden:

DagBrengenHalen
Maandag08.25 – 08.45 uur11.45 – 12.00 uur
Dinsdag08.25 – 08.45 uur11.45 – 12.00 uur
Woensdag08.25 – 08.45 uur12.15 – 12.30 uur
Donderdag08.25 – 08.45 uur11.45 – 12.00 uur
Vrijdag08.25 – 08.45 uur11.45 – 12.00 uur

Om het ochtendprogramma zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de breng- en haaltijden in acht te nemen.