Protocollen en algemene voorwaarden

Om de continuïteit en kwaliteit van Stichting Peuterspeelzaal St. Maarten te waarborgen, hanteren de leidsters de navolgende protocollen. Deze documenten kunt u bekijken door op de onderstaande knoppen te klikken:

Bovengenoemde documenten vormen echter geen statisch geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De inhoud zal periodiek (jaarlijks) worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. Eventuele wijzigingen zullen steeds ter advies aan de Oudercommissie worden voorgelegd.

Peuterspeelzaal Sint Maarten hecht grote waarde aan de input van haar ouderbestand. Mocht u derhalve (tussentijds) vragen en/of opmerkingen hebben over de protocollen en/of beleids-plannen, dan kunt u zich uiteraard wenden tot een van de leidsters of contact opnemen via info@peuterspeelzaalsintmaarten.nl.

Hieronder vindt u het document met onze algemene voorwaarden.