Plaatsingsbeleid

Het beleid van de Stichting Peuterspeelzaal Sint Maarten ten aanzien van de plaatsing van uw kind.

Voorrangsprocedure

In verband met onze samenwerking met de St. Maartensschool kan definitieve plaatsing van uw kind op Peuterspeelzaal Sint Maarten een positief effect hebben op de voorrangsprocedure van de St.Maartensschool. Wanneer uw kind is aangemeld bij de Peuterspeelzaal Sint Maarten hanteren wij, per 1 oktober 2019, een voorrangsprocedure. In navolgende volgorde zal uw kind worden geplaatst:

  • Gedoopte kinderen (met doopbewijs) woonachtig binnen het verzorgingsgebied van Peuterspeelzaal Sint Maarten.
  • Niet gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van Peuterspeelzaal Sint Maarten.
  • Kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied van Peuterspeelzaal Sint Maarten.

Kinderen die woonachtig zijn buiten het verzorgingsgebied zijn van harte welkom op onze peuterspeelzaal. Plaatsing zal echter geen effect hebben op het voorrangsbeleid van de St. Maartensschool. Een overzicht van het verzorgingsgebied vindt u hier.

Voorwaarden

  • In geval van een wachtlijst plaatst Peuterspeelzaal Sint Maarten op volgorde van aanmelding.
  • Wij houden rekening met de wettelijk toegestane hoeveelheid kinderen per dag. (beroepskracht-kindratio)
  • Vanwege ons pedagogisch beleid hanteren wij plaatsing vanaf minimaal 2 dagdelen.
  • Plaatsing van minimaal 1,5 jaar is noodzakelijk. Dit in verband met het plaatsingsbeleid van de St. Maartensschool.
  • Bij annulering van uw inschrijving tot een maand voor de startdatum van de plaatsing, brengen wij €20,-administratiekosten in rekening.
  • Bij annulering van inschrijving minder dan een maand voor de startdatum van de plaatsing, brengen wij de kosten voor de hoeveelheid ingeschreven uren van één maand in rekening.

Al het bovenstaande is van toepassing mits het verloop van de beschikbare plaatsen dit toelaat.

Wij bieden geen garanties voor plaatsing op de St. Maartensschool. Voor meer informatie over de voorrangsprocedure van de St. Maartensschool verwijzen wij naar de volgende website: