Oudercommissie

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen stelt verplicht dat er op iedere kinderopvanginstelling een Oudercommissie (OC) wordt ingesteld, die de belangen behartigt van alle ouders van de kinderen op de peuterspeelzaal. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de OC is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van de peuterspeelzaal over de navolgende onderwerpen:

 • de kwaliteit van de opvang (m.b.t. het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid);
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 • openingstijden;
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • regelingen inzake de behandeling van klachten;
 • prijswijzigingen.

Meer informatie over het adviesrecht van ouders/verzorgers treft u aan op de website van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen: www.boink.info.

Oudercommissie

De Oudercommissie van Peuterspeelzaal Sint Maarten bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Joseliene Brusse – moeder van Sara
 • Myra Rodrigues – moeder van Zoë
 • Rebecca Bak – moeder van Vayènn

De Oudercommissie is bereikbaar via ocpeuterspeelzaalsintmaarten@gmail.com

Reglement oudercommissie

Interesse?

Voor (de continuatie van) onze Oudercommissie zijn wij blijvend op zoek naar ouders/verzorgers, die:

 • willen meedenken, -praten en -beslissen;
 • de kwaliteit van de peuterspeelzaal positief willen beïnvloeden;
 • willen samenwerken met andere ouders in de OC;
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor de peuterspeelzaal;
 • minimaal twee jaar lid willen zijn van de OC.

Het lidmaatschap van de OC biedt u de interessante en leuke mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij Peuterspeelzaal St. Maarten en de prille schoolloopbaan van uw peuter! Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leidsters of via ocpeuterspeelzaalsintmaarten@gmail.com