Kwaliteit & Beleid

De kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen van emeritus hoogleraar Ontwikkelingspsychologie, J.M.A. Riksen-Walraven, die zich in het bijzonder heeft toegelegd op de vroegkinderlijke ontwikkeling.

De vier pedagogische basisdoelen zijn:

  • Het bieden van een gevoel van fysieke en emotionele veiligheid;
  • Het bieden van gelegenheid voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties;
  • Het bieden van gelegenheid om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.

Voornoemde basisdoelen vormen tevens het uitgangspunt voor het pedagogisch beleidsplan van Stichting Peuterspeelzaal St. Maarten, dat u via onderstaande link kunt raadplegen.