Kinderopvangtoeslag en subsidie

Kinderopvangtoeslag

Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gelijkgeschakeld. Per deze datum zijn zowel de kwaliteitseisen, het toezicht als de financiering onder één wettelijk kader gebracht: de Wet Kinderopvang. Dit wordt “de harmonisatie” genoemd.

U komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag indien:

  • U en uw partner werken en/of studeren
  • U bent alleenstaande ouder, u werkt of studeert
  • U heeft een eigen bedrijf en uw partner werkt (mee)

De aanvraag voor kinderopvangtoeslag kunt u zelf indienen bij www.toeslagen.nl.  
LRKP nummer: 340816910

Subsidie

Ouders die aantoonbaar géén beroep kunnen doen op de KOT (bijv. kostwinnergezinnen of uitkeringsgerechtigde ouders) kunnen in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidieregeling van de gemeente Voorburg-Leidschendam. In alle gevallen betalen de ouders een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, die in twaalf gelijke termijnen (maandelijks) wordt geïnd.

U komt in aanmerking voor de Gemeentelijke Subsidieregeling Peuteropvang indien:

  • U officieel en aantoonbaar woonachtig bent in de gemeente Voorburg-Leidschendam
  • U werkt en uw partner niet
  • U heeft een eigen bedrijf en uw partner werkt niet (mee)
  • U werkt en uw partner ontvangt langer dan een half jaar een uitkering
  • U en uw partner ontvangen langer dan een half jaar een uitkering
  • U bent alleenstaande ouder en ontvangt langer dan een half jaar een uitkering. 

Voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie verzoeken wij u om contact op te nemen via
info@peuterspeelzaalsintmaarten.nl onder vermelding van aanvraag subsidie.

Voor meer informatie over KOT en/of subsidie, of wanneer u hulp nodig heeft bij de aanvraag, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.