GGD Inspecties

Het is van belang dat kinderopvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving. Een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) brengt derhalve jaarlijks een onaangekondigd bezoek aan aanbieders van kinderopvang om na te gaan of voldaan wordt aan de landelijke vereisten zoals beschreven in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

De resultaten van het inspectiebezoek verwerkt de GGD in een inspectierapport. De inhoud van deze inspectierapporten is openbaar. Het meest recente rapport inzake Peuterspeelzaal St. Maarten kunt u raadplegen via onderstaande link of via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.