Bestuur

Het voltallige bestuur van Stichting Peuterspeelzaal St. Maarten bestaat uit vrijwilligers van wie een zoon/dochter de peuterspeelzaal bezoekt. De bestuursleden houden zich bezig met het reilen en zeilen van de stichting, zodat de leidsters zich volledig kunnen focussen op het pedagogisch beleid en het verzorgen van “goed onderwijs” aan de kinderen. Niet in de laatste plaats is het bestuur ook de formele werkgever van de leidsters.

Het bestuur vergadert circa twee keer per zes weken, waarvan één keer in aanwezigheid van de leidsters. Aan de orde komen onder meer de algemene beleidslijnen, financiële zaken, gemeentelijke aangelegenheden en de bezetting. Daarnaast ondersteunt het bestuur de leidsters bij de diverse activiteiten, zoals de Sinterklaasviering en het Juffenfeest.

Alle bestuursleden zijn in het bezit van een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) en staan geregistreerd in het Personenregister kinderopvang.

Voorzitter – Ilona Sebel – de Koning
Personele zaken, externe contacten, publiciteit
voorzitter@peuterspeelzaalsintmaarten.nl
Vicevoorzitter – Anita Romanova
Publiciteit en externe contacten
info@peuterspeelzaalsintmaarten.nl
Secretaris – Sophia Smilde
Administratieve taken, externe contacten
bestuurslid@peuterspeelzaalsintmaarten.nl
Penningmeester –  Alex Zuydgeest
Financiën
penningmeester@peuterspeelzaalsintmaarten.nl
Plaatsingsfunctionaris – Nathalie de Klerk
Plaatsingen
plaatsingen@peuterspeelzaalsintmaarten.nl
Algemeen bestuurslid – Linda van Schaik – Snel
Diverse organisatorische en ondersteunende taken
bestuurslid@peuterspeelzaalsintmaarten.nl

Vacature nieuwe bestuursleden!

We zijn altijd direct op zoek naar enthousiaste ouders (m/v) die bereid zijn:

  • zich op vrijwillige basis in te zetten voor de continuïteit en kwaliteit van Stichting Peuterspeelzaal St. Maarten;
  • samen te werken met een toegewijd team van leidsters en medebestuursleden;
  • hun (professionele) deskundigheid in te zetten voor (de continuïteit van) de peuterspeelzaal;
  • om (bij voorkeur) minimaal twee jaar zitting te nemen in het bestuur.

Kortom, een heel interessante en dankbare vrijwilligersfunctie waarin u actief betrokken bent bij een van belangrijkste ontwikkelingsfasen van uw kind.
Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de leidsters en/of huidige bestuursleden.