Aanmelden

Peuterspeelzaal St. Maarten maakt gebruik van het online softwarepakket KDVnet. Het aanmelden van uw peuter gebeurt zodoende via onderstaande knop:

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,00. 

Uw inschrijving wordt in behandeling genomen zodra het inschrijfgeld is ontvangen op rekeningnummer NL47 INGB 0002214654, t.n.v. Peuterspeelzaal St. Maarten o.v.v. inschrijving voornaam en achternaam van uw kind.

Bij het in behandeling nemen van uw inschrijving wordt het Plaatsingsbeleid in acht genomen.

Zodra de inschrijving is verwerkt, ontvangt u per e-mail een bevestiging en is uw peuter opgenomen op de wachtlijst. Voor meer informatie over huidige wachttijden, kunt u een mailtje sturen naar plaatsingen@peuterspeelzaalsintmaarten.nl .

Ongeveer vier maanden voordat uw kind kan starten op de peuterspeelzaal neemt onze plaatsingsfunctionaris contact met u op om te informeren of uw gegevens nog actueel zijn en of u daadwerkelijk gebruik wenst te maken van de door u gereserveerde plaats op de wachtlijst. Zo ja, dan wordt aansluitend overgegaan tot het opstellen van een digitale plaatsingsovereenkomst.

Na de officiële start van uw kind op de peuterspeelzaal ontvangt u een uitnodiging voor de online ouderlogin (KDVnet.nl), waarmee u gedurende de plaatsing van uw kind toegang heeft tot onder meer uw facturen en jaaroverzichten (ten behoeve van bijv. de Belastingdienst).

Definitieve plaatsing van uw kind op onze peuterspeelzaal kan een positief effect hebben op het plaatsingsbeleid van de Sint Maartensschool. Wij bieden hiertoe echter geen garanties. Neem voor de exacte voorwaarden contact op via info@peuterspeelzaalsintmaarten.nl